Workshop
ruben
Linn

Ruben Horn

BEKK, UX designer

Linn Harbo Dahle

BEKK, UX-Designer

Lektor Husebys papirflybrette-hypotesetestingsworkshop

Hva er hemmeligheten bak de beste papirflyene?

Å jobbe med hypoteser vil hjelpe deg i designhverdagen for å teste om antagelsene du gjør om brukerens adferd stemmer eller ikke. Når ny funksjonalitet legges ut i produksjon bør du undersøke om du ser forventet adferd. Hva er gode målinger? Hvordan teste det riktig?

I denne workshoppen lærer du hypotesetesting og kvantitativ utforskning som en pragmatisk måte å finne ut av ting på – og du blir bedre til å lage papirfly!

Om Ruben Horn

Ruben kommer relativt ferskt ut fra designstudiet og har har jobbet i halvannet år som ux-designer hos Statens Vegvesen. Ruben er ivrig etter å oppdage, lære og dele det han kan av erfaringer med alle som vil høre.

Om Linn Harbo Dahle

Linn er brennende opptatt av at alle som jobber med å lage produkter skal ha en god forståelse av hvem en lager det til og hvorfor. Hun mener hele teamet må jobbe sammen både med kvalitativ og kvantitativ research. Linn er kreativ leder i Bekk, og har jobbet mange år som UX-designer i NAV.