Workshop

Målfrid Jordet Ågotnes

Fasilitator og coach i Prosessarbeid

Relasjonsbasert ledelse: Kjenn deg selv som leder (fulltegnet)

For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å kjenne seg selv. Men hvordan få til å jobbe med selvinnsikten, når kalenderen er full av møter og du ikke har tid til ukentlig ledercoaching?

På denne workshopen tester du ut ulike teknikker som hjelper deg å se klarere hvordan du selv utøver lederrollen i dag, og hvordan din væremåte kan påvirke folk rundt deg.

Workshopen er todelt:

Den første delen gir deg verktøy for å få et klarere bilde av

  • hvilke styrker du har som leder
  • hvilke fallgruver du bør være spesielt oppmerksom på og hva du kan trene på for å unngå disse
  • hvilke oppgaver og situasjoner du mestrer godt og hva du blir stresset av

Den andre delen  utforsker kreative teknikker for å

  • se relasjonene i teamet ditt med nye øyne
  • utforske hvordan du selv påvirker samspillet i teamet ditt 

Underveis får du sjansen til å utveksle erfaringer med andre ledere i bransjen.

Målet er å gi deg spennende aha-opplevelser og praktiske teknikker du selv kan bruke videre på på egenhånd. Ved å jobbe med selvinnsikten kan du handle mindre på «autopilot», og i større grad gjøre aktive og bevisste valg i møte med menneskene du leder. 

 Ps: Workshopen er fri for tips og råd om hvordan du kan bli en bedre leder. Her er det du selv som skal eksperimentere og finne ut av ting 🙂 

Om Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid har lang erfaring fra fagmiljøer innen kommunikasjon, design og teknologi, både i offentlig og privat sektor. Der erfarte hun at det ikke holder å være faglig dyktig for å lykkes – det trengs også kompetanse på folk og samarbeid. 

I dag jobber hun med å styrke relasjonskompetansen i ambisiøse fagmiljøer gjennom ledercoaching, teamutvikling og treningsprogrammer i “human skills”. 

Målfrid er utdannet i relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, prestasjonsledelse, gestaltterapi, kommunikasjon og styreledelse. Hun er sertifisert Agile Team Coach, trener i Kjernekvadranten og effect (kartlegging av ledergrupper).

Hun driver Prosessarbeid AS, og går på jobb for å få folk å jobbe godt sammen, få det bedre på jobb og oppnå mer.