Workshop

Åse Lindersen

Making Waves, Senior leveranseleder og kursholder

Anne-Hilde Vestre

Making Waves, senior leveranseleder

Sikt i riktig retning – oppstart i team og prosjekt

I denne workshopen vil du lære verktøyet Game Plan, som opprinnelig er utviklet av The Grove Consultants International. Dette er et viktig verktøy for å sikre en god oppstart i nye team eller i et nytt prosjekt.

Du vil lære om hvorfor det er viktig med en god oppstart, hva som er viktig avklare fra start av, og hvordan du konkret skal bruke verktøyet for å gi retning og fart på team-/prosjektarbeidet.

I Making Waves har vi tilpasset verktøyet til vår hverdag med team og kunder, og bruker verktøyet så ofte vi kan for å sikre at teamene våre jobber omforent og i samme retning. Du vil lære en enkel og konkret måte å bruke verktøyet på.

Hva vil du ta med deg ut av workshopen:

  • Forståelsen for hvorfor en god oppstart er viktig når vi jobber i team
  • Kunnskap til å starte å bruke Game Plan som en del av teamarbeidet
  • Praktisk og konkret erfaring med de ulike delene av verktøyet
  • Evnen til å tilpasse verktøyet etter dine behov

Ønsker du en hands-on og nyttig workshop med god stemning, bli med!

Om Åse Lindersen

Åse er prosjektleder og kursholder i Making Waves, og brenner for å bygge gode team. Making Waves har stort fokus på å være gode på samarbeid og teamjobbing. De har derfor utviklet en egen verktøykasse som kalles Team Tools, der blant annet dagens workshop-emne inngår. Åse holder kurs i Team Tools sammen med faggruppen Effektive team hvor også Anne-Hilde er med. Når hun ikke kurser i team tools, arbeider hun med å bygge gode team i praksis. Målet er alltid å skape så høy grad av tillit innad i prosjektteamene at alle får ut både sitt eget potensiale og potensialet i løsningen teamet lager.

Åse er veldig glad i å jobbe med mennesker, og tror vi alle har godt av å være litt mer nysgjerrig på hverandre. Hun elsker å jobbe visuelt, og bruker enkel tegning så ofte hun kan i arbeidet.

Av bakgrunn er hun utdannet ingeniør fra NTNU, og bakgrunn fra ulike konsulentfirma, og har de siste 5 årene jobbet som prosjektleder i digitalbransjen.

Om Anne-Hilde Vestre

Anne-Hilde har lang erfaring med å lede alt fra konseptarbeid og tjenestedesignprosjekter til rene utviklingsprosjekter. Hun er opptatt av hvordan man gjennom ulike innovasjonsprosesser, brukerinvolvering og i tett samarbeid med kunde, kan skape gode, digitale produkter og løsninger.

Anne-Hilde er overbevist om at man ved hjelp av ulike verktøy og prosesser kan bidra til gode team, men også sikre at man leverer løsninger som gir verdi til kunden. Samarbeid, deling og dialog er noe hun verdsetter høyt og hun trives i rollen som veileder og diskusjonspartner.

Anne-Hilde er en engasjert leveranseleder som er inspirerende å jobbe med. Hun fasiliterer workshops og holder interne kurs i verktøy og metoder som Making Waves benytter. Anne-Hilde har utdannelse innenfor språk, kultur og media.

Før hun begynte i Making Waves arbeidet hun flere år i forlag med redaksjonelt arbeid for senere å jobbe med utvikling av nettleseren Opera.