Workshop

Ram Yoga

Computas, Fagdirektør frr forretnings- og tjenestedesign

Slik får du designkritikk

Designkritikk bør være en av grunnferdighetene vi praktiserer, siden tilbakemeldinger er nøkkelen til forbedringer.Men min erfaring er at vi gjennomfører alt for lite systematisert designkritikk, og at de tilbakemeldingene de fleste av oss gir og mottar sjelden er så konstruktiv som den burde være.

I denne workshopen får du innføring i prinsippene for å gi – og motta – konstruktiv kritikk; samt en oppskrift på hvordan du kan gjennomføre designkritikk som en workshop. Deretter skal vi trene på å gjennomføre designkritikk i praksis! Vi deler oss inn i grupper og dere får prøve prinsippene i praksis under veiledning.

Ta med noe du kan få tilbakemeldinger på: skisser, mockup, prototype, en tekst eller en presentasjon.

Om Ram Yoga

Programkomiteen gleder seg alltid til å se hva Ram Yoga har lyst til å snakke om for det er alltid interessant, og vi vet at han alltid får gode tilbakemeldinger på sine foredrag og workshops.

Ram er fagdirektør for forretnings- og tjenestedesign i Computas og har mer enn 20 års erfaring fra digital produkt- og tjenesteutvikling. Han har jobbet for både små oppstartsbedrifter, store selskaper som Hafslund og Aker Solutions, og institusjoner som UDI, Politiet og Mattilsynet. Ram er brennende opptatt av design og brukeropplevelse og holder jevnlig foredrag innen fagfeltet.