Workshop

Torbjørn Helland Solhaug

Bouvet, Avdelingsleder Design

Lena Drevsjø

Bouvet, Interaksjonsdesigner og fagansvarlig

Adam Nuridov

Bouvet, Front-end utvikler og fagansvarlig

Universell utforming i en smidig hverdag – hvorfor og hvordan

Universell utforming har vært på agendaen vår en stund, men det er lite fokus på hvordan universell utforming forholder seg til smidige utviklingsprosesser. Vi innleder derfor workshopen med et intensivt foredrag som kobler sammen tjenestedesign, smidig utvikling og universell utforming, der Torbjørn skal forsøke å gi noen svar på blant annet:

  • Hvordan kobler vi inn universell utforming når vi jobber smidig?
  • Hvorfor vil manglende fokus på universell utforming redusere smidigheten?
  • Hvem har ansvar for å sikre effektiv fremdrift, og hvilke oppgaver bør vi gjennomføre?

Men det handler selvsagt mest om brukerne. Er du ikke helt sikker på hvilke brukergrupper som finnes, og hva slags utfordringer de har når de skal delta i det digitale samfunnet? En fantastisk måte å bli kjent med dette er våre innlevelsesøvelser – her får du teste ulike type verktøy, hjelpemidler og simuleringer på forskjellige funksjonsnedsettelser. Vi vil øke forståelsen og motivasjonen for å jobbe med universell utforming, gjennom å erfare hvordan brukerne faktisk har det!

Til slutt ser vi litt på hvordan. Det er viktig å få med universell utforming må med i alle ledd i utviklingsløpet, hele veien fra konsept via grafisk utforming til utvikling og test. I den siste økten skal vi se på ulike typer verktøy for å sjekke universell utforming, som add-ons, software og webløsninger – vi går litt videre fra det som begynner å bli «allemannseie», som tastaturnavigering og kontrastkontroll.

Ta gjerne med konkrete løsninger du ønsker å teste!

Om Torbjørn Helland Solhaug

Torbjørn har en unik spisskompetanse innen universell utforming, bygget opp gjennom 6 år hos Funka, et svensk selskap som har jobbet med temaet i over 20 år. Våren 2018 begynte han i Bouvet, hvor han har jobbet tett med blant annet prosjektledere, utviklere og andre designere for å koble inn universell utforming i smidige prosesser, for å sikre høy kvalitet på Bouvets leveranser mest mulig effektivt.

På veien har han blitt en ivrig ambassadør for smidig utvikling, og er svært opptatt av hvordan vi kan utnytte smidig tilnærming til å skape best mulige brukeropplevelser for alle brukere.

Torbjørn er avdelingsleder for én av designavdelingene ved Bouvets Oslo-kontor. Han jobber utrettelig sammen med våre fagansvarlige for universell utforming, Lena Drevsjø og Adam Nuridov, for å spre kunnskap om og motivasjon for å jobbe med universell utforming, både internt i Bouvet og ut mot våre kunder.

Om Lena Drevsjø

Lena Drevsjø er interaksjonsdesigner hos Bouvet med spisskompetanse på universell utforming. Hun har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, med fokus på design, bruk og interaksjon. Å jobbe med brukeren i fokus for å lage gode løsninger mener Lena er nøkkelen både i arbeid med UX og universell utforming. Hennes motivasjon er å gjøre folks hverdagen enklere, og å bidra til at ingen står utenfor i samfunnet.

Om Adam Nuridov

Adam Nuridov jobber som frontend utvikler hos Bouvet og tok utdanningen sin som dataingeniør på UiS.

Han har fått veldig stor interesse for UX og UU i de siste årene og jobber med sin mastergrad i Universell utforming av IKT på OsloMet. Universelt utformede løsninger skaper bedre opplevelse for alle, men ikke minst for dem som trenger det mest. I en verden hvor hverdagen blir mer og mer digitalisert, så må vi passe på å inkludere alle og ikke etterlate noen.