Workshop
Tone Nordbø

Tone Nordbø

Blank, senior interaksjonsdesigner og informasjonsarkitekt

UX for ikke-designere

Workshop / minikurs for de som på en eller annen måte forholder seg til UX uten selv å være designere, og som ønsker å forstå hva det hele handler om.

  • Introduksjon til brukeropplevelse og brukersentrert design
  • Gjennomgang av designprosessen og -aktiviteter
  • Faguttrykk / Begrepsforklaring

Det vil i tillegg være noen praktiske oppgaver underveis.

Målet er å avmystifisere UX, designprosess og –metode, og skape forståelse for behovet for bedre kommunikasjon, forventningsstyring og samarbeid på tvers. 

Om Tone Nordbø

Tone Nordbø jobber som senior interaksjonsdesigner og informasjonsarkitekt i Blank. Hun har undervist ved Universitetet i Bergen og Westerdals Oslo ACT, og hun er forfatter av boken ”Introduksjon til interaksjonsdesign” som blir utgitt høsten 2017.

Hun brenner sterkt for brukersentrert design, formidling av faget, og bruk av Post-its i alle ledd i designprosessen.