Velkommen til Yggdrasil

Eirik Norman Hansen

Ingen evner å formidle og engasjere rundt teknologi og digital utvikling på samme måte som Eirik og det er en glede å ha han som konferansier på Yggdrasil.

Sal 1

Mandag

eirik norman hansen

Om Eirik

Dette skriver ChatGPT om Eirik:

Eirik har en imponerende bakgrunn med bred erfaring fra teknologibransjen, hvor han har jobbet i krysningspunktet mellom mennesker, teknologi og forretning. Han er lidenskapelig opptatt av hvordan digitalisering og kunstig intelligens former vår verden, og hvordan vi som samfunn og individer kan navigere i dette landskapet på en bærekraftig og etisk måte. Eirik er også kjent for sitt engasjement i utdanning og kompetanseutvikling, og han legger stor vekt på viktigheten av livslang læring i en stadig mer digitalisert verden.

Med sin ekspertise og erfaring er Eirik en ettertraktet rådgiver for bedrifter og organisasjoner som ønsker å forstå og utnytte potensialet i digital teknologi. Han er også en aktiv bidragsyter i offentlige debatter om teknologi og samfunnsutvikling, hvor han ofte utfordrer etablerte sannheter og oppfordrer til en mer nyansert forståelse av teknologiens rolle i våre liv.

Som konferansier på Yggdrasilkonferansen vil Eirik Norman Hansen utvilsomt berike arrangementet med sin innsikt, entusiasme og evne til å engasjere publikum. Hans tilstedeværelse lover spennende diskusjoner, dypere forståelse og nye perspektiver på hvordan vi kan bruke teknologi for å skape en bedre fremtid for alle.

Dette skriver Yggdrasilkomiteen:

Han er god på scenen, men også ekstremt flink til å bidra til at alt rundt konferansen også blir litt bedre.

Flere lignende foredrag