Designe for atferdsendring – en praktisk innføring

Asgeir Dybvig fra Norsk helsenett

Stine Allermand fra Norsk Helsenett

Hvordan forme produkter, tjenester, organisasjoner og systemer som positivt påvirker menneskelig atferd?

Denne workshopen er en praktisk innføring i atferdsdesign. Hensikten er å gi deg konkrete verktøy som gjør at du kan begynne å tilnærme deg atferdsendring på en mer bevisst og strukturert måte.

Vi tar steget videre fra tradisjonell «nudging». Fokuset er på en brukervennlig metode som samtidig er solid fundert i forskning, «The Behavioral Change Wheel». Vi erfarer hvordan dette rammeverket kan integreres i designprosesser.

Deltakerne arbeider med egne eksempler (personlig eller profesjonelt) for å utvikle konkrete strategier for atferdsendring. Gjennom en trinnvis prosess analyserer vi atferd, identifiserer intervensjonsmetoder, designer strategier og tester ut.

Thor Dahl

Mandag

Om Asgeir

Asgeir er senior tjenestedesigner hos Norsk helsenett. Der jobber han sammen med helsesektoren og utvikler tjenester som hjelper oss innbyggere med å ta vare på helsa vår.

Han har mer enn 20 års erfaring med tjenesteinnovasjon og har spilt sentrale roller i nasjonale satsninger innen helse, sosial, migrasjon, politi og forsvar.

Han har alltid vært opptatt av en kunnskapsbasert tilnærming til design og innovasjonsarbeid som trekker veksler på samfunns- og atferdsvitenskap.

Asgeir har utdanning fra London School of Economics & Political Science i antropologi og psykologi.

Han er også en sertifisert coach for atferdsendring og bruker sin erfaring fra improvisasjonsteater til å skape engasjerende workshops.

Om Stine

Stine er senior tjenestedesigner hos Norsk helsenett. Hun er utdannet fra Danmarks Designskole og har de siste 20 årene jobbet med innovasjonsprosjekter innen helse, telekom og utvikling av offentlig sektor.

Hun er lidenskapelig opptatt av å forstå hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør, og hva som kan påvirke de valgene vi tar. Derfor har hun igjennom de siste mange årene fordypet seg i atferdspsykologi og atferdsdesign, og bruker daglig denne kunnskapen når hun lager store nasjonale løsninger for helsesektoren og innbyggere i Norge.

Hun har igjennom mange år holdt kurs i fasilitering, og liker å avholde workshops, dele av sin kunnskap, og få grupper av mennesker til å generere nye innsikter og erfaringer sammen.

Påmelding workshop Fullbooket

Workshop er inkludert i prisen, og har du billett til konferansen så har du fått en e-post for å melde deg på workshop. Denne e-posten ble sendt ut i midten av mars.

Vi vet av erfaring at de mest populære workshopene fyller seg raskt opp, så meld deg på nå om du ikke allerede har gjort det.