Workshop
asgeir

Asgeir Dybvig

Norsk helsenett, Senior tjenestedesigner

Designe for atferdsendring – en praktisk innføring

Hvordan forme produkter, tjenester, organisasjoner og systemer som positivt påvirker menneskelig atferd?

Denne workshopen er en praktisk innføring i atferdsdesign. Hensikten er å gi deg konkrete verktøy som gjør at du kan begynne å tilnærme deg atferdsendring på en mer bevisst og strukturert måte.

Vi tar steget videre fra tradisjonell «nudging». Fokuset er på en brukervennlig metode som samtidig er solid fundert i forskning, «The Behavioral Change Wheel». Vi erfarer hvordan dette rammeverket kan integreres i designprosesser.

Deltakerne arbeider med egne eksempler (personlig eller profesjonelt) for å utvikle konkrete strategier for atferdsendring. Gjennom en trinnvis prosess analyserer vi atferd, identifiserer intervensjonsmetoder, designer strategier og tester ut.

Om Asgeir Dybvig

Asgeir er senior tjenestedesigner hos Norsk helsenett, der han sammen med helsesektoren utvikler tjenester som hjelper oss innbyggere med å ta vare på helsa vår.

Han har mer enn 20 års erfaring med tjenesteinnovasjon og har spilt sentrale roller i nasjonale satsninger innen helse, sosial, migrasjon, politi og forsvar.

Med sin utdanningsbakgrunn fra London School of Economics & Political Science i antropologi og psykologi har han alltid vært opptatt av en kunnskapsbasert tilnærming til design og innovasjonsarbeid som trekker veksler på samfunns- og atferdsvitenskap.

Asgeir er også en sertifisert coach for atferdsendring og bruker sin erfaring fra improvisasjonsteater til å skape engasjerende workshops.