Workshop

Gunn-Elin Åsgren

Politiets IT Enhet, Produkt- og smidigcoach

Emmy Reehorst

Politiets IT Enhet, Fag- og personalleder i Design & Brukeropplevelse

Ekte tverrfaglighet! Vi deler kompetansehjulet til politiets produkttrio.

Hvordan få design, teknologi og fag til å fungere sammen?

Vi deler erfaringer fra hvordan vi i politiet har gått frem for å få produkttrio til å fungere i en stor og politisk virksomhet (og etat). Vi deler også hvordan vi har jobbet med å ta frem egne verktøy og metoder, samt bygget kompetanse.

  1. Tips og triks til arbeidet med å styrke tverrfaglig kompetanse.
  2. Eksempel på verktøy som vi bruker
  3. Muligheten til å teste ulike verktøy (eksempelvis vårt kompetansehjul)

Med spennende eksempler vil vi vise hvordan vi kan skape bedre tjenester når vi har ulike fagblikk på problemene som skal løses.

Om Gunn-Elin Åsgren

Gunn-Elin er produkt- og smidigcoach i politiet og leder blant annet arbeidet med kompetansebygging i produktledelse i politiet. Hun coacher team, enkeltpersoner og ledere i arbeidet relatert til produktutvikling, produktsamarbeid og organisering

Om Emmy Reehorst

Emmy er fag- og personalleder i Design & Brukeropplevelse i politiet. Hun har det daglige ansvaret for faglig og personlig oppfølging av designere, arbeider med retning for brukeropplevelse og bidrar i team- og områdeutvikling knyttet til tverrfaglig produktutvikling og designs rolle i dette.