Ekte tverrfaglighet! Vi deler kompetansehjulet til politiets produkttrio

Gunn-Elin Åsgren fra Politiet

Emmy Reehorst fra Politiet

Hvordan få design, teknologi og fag til å fungere sammen?

Vi deler erfaringer fra hvordan vi i politiet har gått frem for å få produkttrio til å fungere i en stor og politisk virksomhet (og etat).

Vi deler også hvordan vi har jobbet med å ta frem egne verktøy og metoder, samt bygget kompetanse.

  1. Tips og triks til arbeidet med å styrke tverrfaglig kompetanse.
  2. Eksempel på verktøy som vi bruker
  3. Muligheten til å teste ulike verktøy (eksempelvis vårt kompetansehjul)

Med spennende eksempler vil vi vise hvordan vi kan skape bedre tjenester når vi har ulike fagblikk på problemene som skal løses.

Sal 3

Mandag

Om Gunn-Elin

Gunn-Elin er produkt- og smidigcoach i Politiet, og leder blant annet arbeidet med kompetansebygging i produktledelse i Politiet.

Hun coacher team, enkeltpersoner og ledere i arbeidet relatert til produktutvikling, produktsamarbeid og organisering

Om Emmy

Emmy er fag- og personalleder i Design & Brukeropplevelse i Politiet.

Hun har det daglige ansvaret for faglig og personlig oppfølging av designere. Hun arbeider med retning for brukeropplevelse og bidrar i team- og områdeutvikling knyttet til tverrfaglig produktutvikling og designs rolle i dette.

Påmelding workshop

Workshop er inkludert i prisen, og har du billett til konferansen så har du fått en e-post for å melde deg på workshop. Denne e-posten ble sendt ut i midten av mars.

Vi vet av erfaring at de mest populære workshopene fyller seg raskt opp, så meld deg på nå om du ikke allerede har gjort det.