Workshop

Frida van der Drift Breivik

BEKK, UX designer

Frøya Thue

BEKK, UX-Designer

Hvordan bruke spekulativ design i arbeidshverdagen

Workshopen er strukturert i tre deler. I første del dykker vi ned i ulike trender og ser på hvordan man kan utforme fremtidskonsepter.

Sammen spekulerer vi og lager fremtidsscenarier for 2050; hvordan ser hverdagen vår ut, hvordan kommer man seg til jobb, hvilke utfordringer står vi i, og hvordan har samfunnet endret seg? Her skal vi slippe fantasien løs og åpne opp for både sannsynlige og usannsynlige scenarier.

I andre del diskuterer vi hvordan trender kan påvirke bedrifter og organisasjoner i Norge. Hvordan vil for eksempel NAV bli påvirket av AI? Hvilke ringvirkninger kan det skape for brukere? Og hva er designerens rolle? Hva er utfordringene og mulighetene?

Vi avslutter workshopen med å oppsummere ideer og refleksjoner til hvordan spekulativ design kan brukes i jobbhverdagen og hvilken rolle det kan spille i strategiske avgjørelser.

Om Frida van der Drift Breivik

Om Frøya Thue

Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue er begge utdannet designere ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og gikk ut i 2019. Begge jobber som UX-designere i Bekk og har også drevet startupen Dypp AS sammen de siste fire årene. Gjennom Dypp har de utforsket hvordan tang og tare kan brukes som emballasje i fremtiden og har i dette arbeidet brukt mye tid på å utforske ulike fremtidsscenarier og konsepter.