Lektor Husebys papirfly-brette-hypotese-testings-workshop

Linn Harbo Dahle fra Bekk

Ruben Horn fra Bekk

Hva er hemmeligheten bak de beste papirflyene?

Å jobbe med hypoteser vil hjelpe deg i designhverdagen for å teste om antagelsene du gjør om brukerens adferd stemmer eller ikke.

Når ny funksjonalitet legges ut i produksjon bør du undersøke om du ser forventet adferd. Hva er gode målinger? Hvordan teste det riktig?

I denne workshoppen lærer du hypotesetesting og kvantitativ utforskning som en pragmatisk måte å finne ut av ting på – og du blir bedre til å lage papirfly!

Rotary

Mandag

Om Linn

Linn er kreativ leder i Bekk, og har jobbet mange år som ux-designer i NAV.

Linn er brennende opptatt av at alle som jobber med å lage produkter skal ha en god forståelse av hvem en lager det til og hvorfor.

Hun mener hele teamet må jobbe sammen både med kvalitativ og kvantitativ research.

Om Ruben

Ruben jobber som ux-designer hos Bekk, og kommer relativt ferskt ut fra designstudiet. Nå jobber han på prosjekt for Statens Vegvesen.

Ruben er ivrig etter å oppdage, lære og dele det han kan av erfaringer med alle som vil høre.

Påmelding workshop

Workshop er inkludert i prisen, og har du billett til konferansen så har du fått en e-post for å melde deg på workshop. Denne e-posten ble sendt ut i midten av mars.

Vi vet av erfaring at de mest populære workshopene fyller seg raskt opp, så meld deg på nå om du ikke allerede har gjort det.