Systemisk design – hva er det og hvordan komme igang?

Sigrun Lurås fra perspektivR

Katarina Kjelland fra perspektivR

I denne workshopen vil vi presentere en praksisorientert tilnærming til systemisk design. Vi vil gi en innføring i de viktigste systemiske konseptene, og vise hvordan de kan tas i bruk i deltakernes designpraksis.

Det vil være noen teoretiske presentasjoner på workshopen, men mesteparten av tida vil bli brukt til øvelser og gruppeoppgaver, som gir en bedre forståelse av konseptene og metodene som blir introdusert. Vi vil bruke eksempler aktivt, slik at stoffet blir lettere å forstå.

Bruk av systemtenking i design har fått en økt interesse i nyere tid, og systemisk design har de siste 15 årene blitt utviklet som en hjelp til å håndtere kompleksitet i designpraksis. Men mange designere lurer fortsatt på hva systemisk design er, og hvordan de kan komme i gang med det.

Systemisk design er ikke en designdisiplin. Det er heller ikke én enkelt prosess eller metode. Det er en paraplybetegnelse for en rekke tilnærminger som kombinerer systemtenking og designtenking/praksis.

Borchgrevink

Mandag

Om Sigrun

Sigrun jobber i designselskapet perspektivR som hun etablerte sammen med Katarina høsten 2023. Hun har også en 30 % stilling som førsteamanuensis ved AHO, og er er jevnlig sensor og gjesteforeleser ved AHO og NTNU.

Sigrun er en systemisk interaksjonsdesigner med lang erfaring med design av avanserte systemer.

Sigrun har en master i design fra NTNU og en PhD i systemisk design fra AHO. Den faglige bakgrunnen hennes er unik, med en kombinasjon av dyp kunnskap innen designteori og lang erfaring fra designpraksis, samt kunnskap innen human factors, teknologi og filosofi.

Hun har jobbet i Halogen, DNV, SpareBank 1, AHO, Egde og Kongsberg Digital, og hatt roller som interaksjonsdesigner, human factors-spesialist, lead designer, UX-manager og forsker.

Om Katarina

Katarina jobber i designselskapet perspektivR, som hun etablerte sammen med Sigrun. Katarina er en designer og designleder med 15 års erfaring med produkt- og tjenesteutvikling innen energi, prosessindustri og telekom.

Katarina har jobbet som interaksjonsdesigner, tjenestedesigner, produkteier, utviklingsleder og avdelingsleder i Telia og Cameron, a Schlumberger company. Hun har jobbet praktisk med systemiske tilnærminger siden 2008.

Utdanningsbakgrunnen hennes er en bachelor i industriell design fra Høgskolen i Østfold og en master i design fra AHO.

Hun har også sin egen keramikkpraksis hvor hun produserer keramikk og holder kurs.

Påmelding workshop Fullbooket

Workshop er inkludert i prisen, og har du billett til konferansen så har du fått en e-post for å melde deg på workshop. Denne e-posten ble sendt ut i midten av mars.

Vi vet av erfaring at de mest populære workshopene fyller seg raskt opp, så meld deg på nå om du ikke allerede har gjort det.