Workshop
Sigrun
Katarina

Sigrun Lurås

perspektivR AS, Systemisk Interaksjonsdesigner

Katarina Kjelland

perspektivR AS, Designleder

Systemisk design – hva er det og hvordan komme igang?

I denne workshopen vil vi presentere en praksisorientert tilnærming til systemisk design. Vi vil gi en innføring i de viktigste systemiske konseptene, og vise hvordan de kan tas i bruk i deltakernes designpraksis.

Det vil være noen teoretiske presentasjoner på workshopen, men mesteparten av tida vil bli brukt til øvelser og gruppeoppgaver, som gir en bedre forståelse av konseptene og metodene som blir introdusert. Vi vil bruke eksempler aktivt, slik at stoffet blir lettere å forstå.

Bruk av systemtenking i design har fått en økt interesse i nyere tid, og systemisk design har de siste 15 årene blitt utviklet som en hjelp til å håndtere kompleksitet i designpraksis. Men mange designere lurer fortsatt på hva systemisk design er, og hvordan de kan komme i gang med det. Systemisk design er ikke en designdisiplin. Det er heller ikke én enkelt prosess eller metode. Det er en paraplybetegnelse for en rekke tilnærminger som kombinerer systemtenking og designtenking/praksis.

Om Sigrun Lurås

Sigrun er en systemisk interaksjonsdesigner med lang erfaring med design av avanserte systemer. Sigrun har en master i design fra NTNU og en PhD i systemisk design fra AHO. Den faglige bakgrunnen hennes er unik, med en kombinasjon av dyp kunnskap innen designteori og lang erfaring fra designpraksis, samt kunnskap innen human factors, teknologi og filosofi. Hun har jobbet i Halogen, DNV, SpareBank 1, AHO, Egde og Kongsberg Digital, og hatt roller som interaksjonsdesigner, human factors-spesialist, lead designer, UX-manager og forsker. Hun er jevnlig sensor og gjesteforeleser ved AHO og NTNU. For tiden jobber Sigrun i designselskapet perspektivR, som hun etablerte sammen med Katarina Kjelland høsten 2023. I tillegg har hun en 30 % stilling som førsteamanuensis ved AHO.

Om Katarina Kjelland

Katarina er en designer og designleder med 15 års erfaring med produkt- og tjenesteutvikling innen energi, prosessindustri og telekom. Utdanningsbakgrunnen hennes er en bachelor i industriell design fra Høgskolen i Østfold og en master i design fra AHO. Katarina har jobbet som interaksjonsdesigner, tjenestedesigner, produkteier, utviklingsleder og avdelingsleder i Telia og Cameron, a Schlumberger company. Hun har jobbet praktisk med systemiske tilnærminger siden 2008. For tiden jobber Katarina i designselskapet perspektivR, som hun etablerte sammen med Sigrun Lurås høsten 2023. I tillegg til å jobbe som utøvende designer, har hun sin egen keramikkpraksis hvor hun produserer keramikk og holder kurs.