Workshop
ram yoga
åselilly

Ram Yoga

Computas, Fagdirektør for design og brukeropplevelse

Åse Lilly Salamonsen

Computas, Designer

Tren på å ta beslutninger i krevende situasjoner gjennom beslutningsspill

Som designer jobber du tett opp mot mange interessenter og kan ende opp i krevende, stressende – til og med ubehagelige – situasjoner der du må ta beslutninger under press. Det første du søker er mer informasjon og vil ha mer tid, men det er ikke alltid du har det.

En teknikk som Forsvaret bruker for å trene på å ta bedre beslutninger under stress er taktiske beslutningsspill.

I denne workshopen ser vi på hvordan vi kan bruke beslutningsspill til å trene på å ta beslutninger i sånne situasjoner. Du får en innføring i intuitiv vs analytisk beslutningstagning, hva beslutningssspill er, og hvordan det kan brukes innen design. Deretter skal vi gjennomføre beslutningsspill i grupper. Du vil kjenne litt på puls og krevende situasjoner, og trene på hvordan du kan håndtere disse situasjonene.

Om Ram Yoga

Ram er fagdirektør for design og brukeropplevelse i Computas og har 25 års erfaring fra digital produkt- og tjenesteutvikling. Han har jobbet for både små oppstartsbedrifter, store selskaper som Hafslund, Aker Solutions, Finn, og institusjoner som UDI, Politiet og Mattilsynet. Ram er brennende opptatt av brytningspunktet mellom forretning og brukeropplevelse, og holder jevnlig foredrag om design, innovasjon, kreativitet og produktutvikling.

Om Åse Lilly Salamonsen

Åse Lilly Salamonsen jobber som designer i Computas, hvor hun har jobbet i prosjekter for Utdanning.no, Teknisk museum og oppstartsbedriften Bikeloop. Hun har en master i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med spesialisering innen tjenestedesign. Hun er også leder for konsulentklubben i Computas, et faglig program for nyutdannede som har som formål å bygge trygge og dyktige konsulenter.