Bruk av atferdsmodeller som utgangspunkt for strukturert innsikt

Edvard Liodden fra NOA IGNITE

I dette foredraget utforsker vi hvordan designere kan benytte COM-B rammeverket (fra atferdsvitenskapen) for å forstå brukere på en systematisk og målrettet måte. COM-B, som står for ‘Capability’, ‘Opportunity’ og ‘Motivation’, er et kraftfullt verktøy som gir et godt utgangspunkt om man ønsker å påvirke brukeratferd. Vi skal rett å slett finne ut «hvor er det skoen trykker”.

Deltakere i denne presentasjonen vil få innsikt i:

  • Strukturert Forståelse: Lær hvordan COM-B rammeverket kan anvendes for å få en systematisk forståelse av brukerbehov og atferd.
  • Kommunikasjon til Stakeholders (bonus): Oppdag strategier for å formidle innsikter og designbeslutninger på en overbevisende måte til stakeholders.

Ved å delta i denne presentasjonen vil du få verktøyene og kunnskapen som trengs for å anvende atferdsvitenskap i egen designprosess, et nyttig verktøy å ha med seg om man ønsker å skape brukersentrerte løsninger som virkelig resonnerer med målgruppen.

Sal 1

Tirsdag

Om Edvard

Livsglad og nyskjerrig designer fra Oslo.
Akkurat nå: Lager forståelige HMS-produkter slik at flere kan få en trygg arbeidsplass.
Utdanning: Industridesigner på NTNU, med spesialisering innen interaksjonsdesign.

Flere lignende foredrag