Innsiktsøyeblikket: Gullet i kvalitativ research

Ragnhild og Linn fra Bekk

Vi gjør ikke kvalitativ innsikt så ofte som vi skulle ønske. For i den smidige hverdagen hvor ting leveres kontinuerlig og avgjørelser tas hyppig, kan klassiske metoder for innsikt føles som et tungt, gammeldags beist som stagnerer fart og flyt i digital produktutvikling. Likevel vet vi at vi trenger den kvalitative innsikten! Den er sentral for at vi kan lage noe som er nyttig og bra for folk. Så hva skal til for at vi gjør det oftere? Nøkkelen ligger i å fokusere på gullet i kvalitativ research: Selve innsiktsøyeblikket.

I dette foredraget dykker vi ned i kvalitativt innsiktsarbeid med brillene til en moderne designer i et smidig produktteam. Hva er utfordrende med den “tradisjonelle” innsiktsmetodikken vi lærte på skolen? Hvilke barrierer står i veien for kontinuerlig innsiktsarbeid? Og hvordan får en bukt med barrierene? Vi ønsker å dele noen tanker, frustrasjoner, erfaringer og tips rundt barrierene vi har møtt på.

Sal 3

Tirsdag

Ragnhild og Linn

Om Ragnhild og Linn

Ragnhild Liven er UX-designer i Bekk og sitter i det daglige på oppdrag hos Entur i teamet som blant annet lager Entur-appen. Ragnhild brenner for inkluderende design, god brukeropplevelse og designerens aktive rolle i produktteam og produktledelse!

Linn Harbo Dahle er brennende opptatt av at alle som jobber med å lage produkter skal ha en god forståelse av hvem en lager det til og hvorfor. Hun mener hele teamet må jobbe sammen både med kvalitativ og kvantitativ research. Linn er kreativ leder i Bekk, og har jobbet mange år som UX-designer i NAV.

Flere lignende foredrag