Foredrag

Hans Kristian Henriksen

BEKK, Utvikler

Thea Thorleifsson

BEKK, Forretningsutvikler

Vil AI være en boost eller brems for bærekraftig utvikling?

Det er ingen tvil om at teknologi og nå mer aktuelt bruken av kunstig intelligens vil være en helt avgjørende brikke for å nå flere av bærekraftsmålene vi har satt oss globalt. Næringslivet setter nå retningen for hvordan vi skal bruke AI for å skape mer verdi. Da er det også viktig at vi snakker om det vi ikke vet om AI: hvilke negtive konsekvenser kan AI ha fra et bærekraftsperspektiv?

Vi vil fortelle mer om IT-bransjens usynlige klimautslipp og hvordan bruken av AI kan sette fart på dette.

Om Hans Kristian Henriksen

Hans Kristian Henriksen er utvikler i Bekk, og en av Bekkerne med mest erfaring med å redusere digitale utslipp i praksis. Hans Kristian har master i sikkerhet og lang erfaring med, og engasjement for å bygge sikrere IT-løsninger.

Om Thea Thorleifsson

Thea Thorleifsson er forretningsutvikler og miljøansvarlig i Bekk. Thea har master i økonomi og bærekraft, og er lidenskapelig opptatt av å få bærekraft på agendaen i flere arenaer i næringslivet.