Vil AI være en boost eller brems for bærekraftig utvikling?

Thea og Hans Kristian fra Bekk

Det er ingen tvil om at teknologi og nå mer aktuelt bruken av kunstig intelligens vil være en helt avgjørende brikke for å nå flere av bærekraftsmålene vi har satt oss globalt. Næringslivet setter nå retningen for hvordan vi skal bruke AI for å skape mer verdi. Da er det også viktig at vi snakker om det vi ikke vet om AI: hvilke negtive konsekvenser kan AI ha fra et bærekraftsperspektiv?

Vi vil fortelle mer om IT-bransjens usynlige klimautslipp og hvordan bruken av AI kan sette fart på dette.

Sal 3

Tirsdag

thea og hk

Om Thea og Hans Kristian

Thea Thorleifsson er siviløkonom med spesialisering i energi og bærekraft. Hun er opptatt av at vi som jobber med teknologi må integrere bærekraft i håndtverket vårt, for at teknologi skal forbli drivkraften til et bedre og mer bærekraftig samfunn for alle. I rollen som forretningsutvikler og bærekraftsansvarlig i Bekk er Thea sterkt engasjert i å spre kunnskap og interesse for digital bærekraft i IT-bransjen.

Hans Kristian Henriksen er utvikler i Bekk, og en av Bekkerne med mest erfaring med å redusere digitale utslipp i praksis. Hans Kristian har master i sikkerhet og lang erfaring med, og engasjement for å bygge sikrere IT-løsninger.

Flere lignende foredrag