Accenture Life Trends 2024

David Johannes Krogh fra Accenture Song

Signe Elise Livgaard fra Accenture Song

Hvert år publiserer Accenture Song deres globale Life Trends-rapport. Denne trekker frem hovedtrendene som påvirker samfunnet og oss mennesker, og som får betydning hvordan vi lever livene våre, utøver jobbene våre og hvordan vi interagerer med mennesker, teknologi, produkter og tjenester.

Årets trender utforsker blant annet nedprioriteringen av service og kundeopplevelse, hvordan kunstig intelligens gjør digitale opplevelser mer personlige samtidig som ny teknologi bringer nye utfordringer. I samfunnet opplever vi at vi står ovenfor større utfordringer som påvirker både hver enkelt og hvordan vi forholder oss til tradisjonelle verdigrunnlag og livsmønstre.

I innlegget presenterer vi de 5 trendene i årets rapport, med fokus på hva som skjer nå, hva som vil skje videre, og hva vi kan gjøre for å forberede og tilpasse endringene som kommer.

Sal 1

Tirsdag

David Krogh

Om David Johannes

David er Nordic Design Director i Accenture Song, der han jobber med designledelse på tvers i Norden. Han har bred erfaring med å lede kreative team og innovasjonssatsninger. Han balanserer det kreative med det kommersielle i produkt- og tjenesteutvikling, og syns utgangspunktet for all nyvinning og verdiskapning skal være på sluttkundens premisser, behov og opplevelse.

Om Signe Elise

Signe Elise er digital produktdesigner i Accenture Song. Der jobber hun med design av digitale produkter, fra innsikt og konsept til ferdig produkt. Signe Elise har flere års erfaring som konsulent i offentlig sektor, og har vært med på digitaliseringprosesser i flere større virksomheter. Her har hun spesielt fokus på ekspertsystemer, og sikrer at disse er brukervennlige, universelt utformet og tilpasset brukernes faktiske behov.

Flere lignende foredrag