Foredrag

Espen Oddvik

Kvesst, Strateg

Thorvald Kvamme

Kvesst, Partner og Rådgiver

På linje med ledere – hvordan ledere tenker og hvordan vi kan påvirke dem

Som designere og UXere sitter vi tett på en av de aller viktigste strategiske ressursene i virksomheten – brukerne og kundene våre. Allikevel kjennes i blant gapet mellom oss og de som tar beslutninger nesten uendelig stor. Utover det å være flinke på faget vårt, hvordan kan vi bruke det vi kan og det vi gjør for å skape forandring som gjør en ordentlig forskjell? Hvordan når vi gjennom til lederne våre, til deres ledere igjen og til alle de som egentlig burde brydd seg om det vi gjør?

Vi må snakke ledernes språk. Vi må lære oss hva de er opptatt av, hvilke grunnleggende modeller de baserer tenkningen sin rundt og hvordan vi gjør oss viktige i den store sammenhengen. Dette foredraget handler om hvordan vi blir mer forretningsorientert i måten vi tenker, kommuniserer og jobber på slik at vi får plass rundt voksenbordet.

Dette er temaer vi dekker i foredraget:

  • Møtet mellom vår metodikk og ledernes mentale modeller
  • Hvorfor det vi gjør er så verdifullt og hvordan vi skaper verdi
  • Hvordan ledere tenker og hva som skiller CEO fra de andre lederne
  • Om det å være effektiv – kostnad og tid

Om Espen Oddvik

Espen Oddvik jobber som strateg i Kvesst. Han har jobbet med kundeopplevelse, brukeropplevelse og design både strategisk og praktisk både som konsulent og i nøkkelroller i store virksomheter.

Om Thorvald Kvamme

Torvald har lang fartstid som leder, sist som leder for rebellen Bulder Bank. Han trivest best i grenselandet mellom teknologi og forretning, og er spesielt god på endringsledelse, digital transformasjon og kundeopplevelse.