Hvorfor er det så vanskelig å sette retning for autonome produktteam?

Jøran Vagnby Lillesand fra Bekk

Det autonome produktutviklingsteamet har for lengst gjort sitt fulle inntog gjennom landet. Teknologien er her, prosessen er her og kulturen er klar for at teamene i stadig større grad selv tar ansvar for å sikre både leveransen og verdiskapningen sin.

Men så var det denne felles retningen. Hva skjer når fire produktteam jobber i parallell, og alle skal ha sin egen autonomi? Eller seks? Eller ti? Eller 20?

De fleste har fått kjenne på at det ikke er nok å bare kaste OKR på organisasjonen, og så setter felles retning og målstyring seg automatisk. Men hva er det egentlig som skal til?

Få høre om hva digital produktutvikling er, hvorfor det kommer nå – og hva som skal til for å lykkes med det på tvers av flere team, i en kombinasjon av felles retning og autonomi.

Sal 2

Mandag

Jøran

Om Jøran

Teamleder og produktutvikler fra Bekk. Bakgrunn som utvikler, og har jobbet mer og mer med kultur, prosess, ledelse og produktutvikling.

Nestleder for Teknologi i Bekk.

Flere lignende foredrag