Produktledelse i praksis

Mari Flaaten fra EnTur

I dette foredraget får du høre om hvordan sterk kultur og stram struktur er avgjørende for å oppnå endring og skape gode produkter.

Etter åtte år som produkteier for Entur-appen og entur.no, har Mari mange erfaringer å dele.

Hvordan bygge et stabilt team med sterk kultur og høy grad av psykologisk trygghet? Alt starter med menneskene.

Hvordan stram struktur både gir tydelige rammer, men også stor frihet. For å få det beste ut av alle, trengs egnede møtepunkter og gode retningslinjer for “hvordan vi gjør det hos oss”.

Hvordan endring skjer fortløpende og smertefritt når man tilrettelegger for at teamet snakker om utfordringer og selv foreslår forbedringer på produkt, prosess, team, struktur osv.

Hvordan læring gjennom å prøve selv gir bedre effekt enn å lære av andre eller lese i en bok. (Vi begynte f.eks.å jobbe med produkttrio flere år før vi leste om det)

Hvordan målstyrer vi når vi ikke får OKR til å funke optimalt. Hvordan vi som lager offentlig infrastruktur må balansere det å ha et langsiktig levende målbilde med å hele tiden støtte brukernes behov og jobbe smidig.

Hvordan erfaringer fra produktteam lett lar seg bruke på område- eller ledergruppenivå.

Sal 2

Tirsdag

Om Mari

Mari har jobbet som produkteier for Enturappen og Entur.no helt siden Entur ble opprettet i 2016. Hun har fulgt produktet fra det var en løs idé til det produktet som de er skikkelig stolte av i dag.

Hun har de siste årene vært områdeleder for et produktområde i Entur, og har overordnet ansvar for alle Entur sine salgskanaler.

Flere lignende foredrag