Foredrag
mari flaaten

Mari Flaaten

Entur, Produkteier

Produktledelse i praksis!

Hvordan sterk kultur og stram struktur er avgjørende for å oppnå endring og skape gode produkter.

Etter åtte år som produkteier for Entur-appen og entur.no, har jeg mange erfaringer å dele. Jeg vil komme inn på:

  • Hvordan bygge et stabilt team med sterk kultur og høy grad av psykologisk trygghet? Alt starter med menneskene.
  • Hvordan stram struktur både gir tydelige rammer, men også stor frihet. For å få det beste ut av alle, trengs egnede møtepunkter og gode retningslinjer for “hvordan vi gjør det hos oss”.
  • Hvordan endring skjer fortløpende og smertefritt når man tilrettelegger for at teamet snakker om utfordringer og selv foreslår forbedringer på produkt, prosess, team, struktur osv.
  • Hvordan læring gjennom å prøve selv gir bedre effekt enn å lære av andre eller lese i en bok. (Vi begynte f.eks.å jobbe med produkttrio flere år før vi leste om det)
  • Hvordan vi målstyrer, når vi ikke får OKR til å funke optimalt
  • Hvordan vi som lager offentlig infrastruktur, må balansere det å ha et langsiktig levende målbilde med å hele tiden støtte brukernes behov og jobbe smidig.
  • Hvordan erfaringer fra produktteam lett lar seg bruke på område- eller ledergruppenivå.

Om Mari Flaaten

Mari har jobbet som produkteier for Enturappen og Entur.no helt siden Entur ble opprettet i 2016, og har derfor fått følge produktet fra det var en løs idé til det produktet det er i dag (som de er skikkelig stolte av).

Hun har de siste årene også vært områdeleder for et produktområde i Entur, og har i tillegg til å fremdeles være produkteier for den nasjonale reiseplanleggeren til Entur, overordnet ansvar for alle Entur sine salgskanaler.