Brenner du for jobben? Ikke bli utbrent!

Målfrid Jordet Ågotnes fra Prosessarbeid

Å være en del av engasjerte, høytpresterende fagmiljøer kan være spennende, givende og utviklende.

Men det har også en slagside:

At du brenner så intenst for brukeropplevelser, faget ditt og jobben din at du kan risikere å bli alvorlig sliten og brenne ut.

Dette foredraget setter søkelyset på et viktig og sammensatt tema som stadig flere møter på.

Du får først et innblikk i

  • hva som kjennetegner utbrenthet og ulike «forbrenningsgrader»
  • ulike forståelser av hvorfor utbrenthet oppstår
  • eksempler på triggere og varselsignaler

Deretter rettes søkelyset mot veien ut av utbrenthet:

  • hva kjennetegner folk som kommer seg ut av utbrenthet
  • grensesetting og egenomsorg, på jobb og privat
  • en velutprøvd og stegvis metode for å bli bedre

Til slutt reflekterer Målfrid over hva høytpresterende, digitale fagmiljøer kan gjøre for å redusere riskofaktorer og ta best mulig vare på folk. Underveis deler hun eksempler og erfaringer som tidligere digitalkonsulent, og nå coach i digitale fagmiljøer.

Sal 1

Mandag

Målfrid

Om Målfrid

Målfrid driver Prosessarbeid AS, og ønsker å gjøre arbeidslivet til et mer menneskelig sted.

Som coach og fasilitator i digitale fagmiljøer møter hun stadig oftere utbrenthet som tema, og hun har derfor sertifisert seg som veileder i metoden «Fra sliten til sterk».

Målfrid har erfaring som konsulent, prosjektleder og og leder i engasjerte fagmiljø.

Flere lignende foredrag