La oss snakke om designledelse!

Anette Smauget fra Bouvet

Ingrid Bjerve fra Bouvet

Designledelse kan være nøkkelen til å løfte organisasjonens forståelse for design, forene designere fra ulike team, dele innsikt og sette et felles fokus på helhetlig verdiskaping for organisasjonen.

Men, hvordan starter man egentlig som en fersk designleder i organisasjoner som tidligere ikke har vært organisert med et designteam?

I vårt foredrag, dykker vi ned i denne utfordringen. Vi vil ta dere med i vår hverdag med å lede designteam. Vi vil dele våre erfaringer og gi dere praktisk innsikt i hva som virker, og hva vi ville gjort annerledes.

Sal 3

Tirsdag

Anette

Om Anette

Anette er en allsidig tjenestedesigner og teamleder med bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun har ledet tverrfaglige utviklerteam og designteam.

Anettes hovedfokus er å skape psykologisk trygghet for å fremme effektivt samarbeid, trivsel og måloppnåelse.

I sin rolle som leder av designteam legger hun spesiell vekt på å tilrettelegge for et sterkt fagmiljø og trivsel blant designerne, noe som genererer gode synergieffekter på tvers av utviklerteam i organisasjonen.

Ingrid

Om Ingrid

Ingrid er en erfaren rådgiver og tjenestedesigner som brenner for å skape helhetlige, sammenhengende og nyttige tjenester basert på både bruker og forretningsbehov.

Som fagleder for design er Ingrid opptatt av å øke forståelsen for bredden av designfaget. Forståelsen for at designmetodikk bidrar til å ta strategisk gode og innsiktsbaserte beslutninger og er en metodisk tilnærming til problemløsing og innovasjon.

Flere lignende foredrag