Ikke vær redd for litt regning

Ram Yoga fra Computas

Vi må tallfeste det vi bidrar med for å vise forretningsverdi.

Ofte klager vi i UX-bransjen på at ledelsen ikke forstår verdien av design og brukeropplevelse. Men er det kanskje vi som må bli flinkere til å snakke et språk som ledelsen forstår?

Og ikke minst, forklare hvordan dette hjelper virksomheten å nå sine mål? Hvis vi gjør det, bør vi også klare å skaffe oss rammene til å levere enda bedre løsninger.

I dette foredraget ser vi på hvordan vi kan kommunisere annerledes, hvilke begreper vi kan bruke og hvordan vi kan tallfeste effekten av det vi prøver å oppnå.

Sal 1

Tirsdag

Om Ram

Ram er fagdirektør for design og brukeropplevelse i Computas, og har mer enn 25 års erfaring fra digital produkt- og tjenesteutvikling.

Han har jobbet for både små oppstartsbedrifter, og store selskaper som Hafslund, Aker Solutions, Finn, og institusjoner som UDI, Politiet og Mattilsynet.

Ram er brennende opptatt av brytningspunktet mellom forretning og brukeropplevelse og holder jevnlig foredrag om design, innovasjon, kreativitet og produktutvikling.

Flere lignende foredrag