Foredrag

Kristin Birkeland

Azets Consulting, Tjenestedesigner

Design og bedre helse – hvordan kan vi gjøre det litt mindre skummelt å ta blodprøver?

Kristin Birkeland fra Azets Consulting forteller om hvordan hun og et tverrfaglig team ved Haukeland Sykehus jobbet barnesentrert for å forebygge sprøyteskrekk hos barn.

Oppdraget bestod av å gjennomføre innsiktsarbeid, idégenerering, prototyping og implementering. Kristin deler hvordan teamet arbeidet gjennom de ulike fasene, samt nedturer og oppturer i prosjektet!

Om Kristin Birkeland

Kristin er en erfaren tjenestedesigner med allsidig bakgrunn innen gründerskap, brukerdrevet innovasjon og atferdsendring. Hun har en mastergrad i psykologisk vitenskap, og er spesielt interessert i å forstå menneskers adferd og interaksjon. Siden 2016 har hun arbeidet med design thinking og tjenestedesign som metode for å skape innovative produkter og tjenester som setter brukerens behov i sentrum.