Hvordan sikre at samfunnets mest utsatte ikke må vente unødig på penger de har krav på?

Bente Skipenes Meen fra Halogen

Hvordan bruke design for å få ned klagesaksbehandlingen på økonomisk sosialhjelp? Og hva kan caset lære oss om sammenhengende tjenester på tvers av stat og kommune?

Sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten. Dersom man får avslag er det lang saksbehandlingstid for den som venter på penger. Vi har gjennomført et Stimulabprosjekt i et forvaltningslandsskap der nesten 400 virksomheter kan påvirke saksbehandlingstiden. Vi vil dele hvordan vi har brukt digital design, forvaltningsdesign og systemorientert design for å skape felles forståelse på tvers av aktørene og få i gang bevegelse mot nye måter å tenke konkrete løsninger. Ambisjonen vår er å redusere tiden det tar å få behandlet en klagesak på økonomisk sosialhjelp.

Prosjektet ble avsluttet rett før jul og rapporten sendes Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i januar. Vi skal fortsette å hjelpe Statsforvalternes fellestjenester inn i neste fase, så i april deler vi en situasjonsrapport direkte fra felt.

Sal 1

Tirsdag

Bente-Skipenes-Meen

Om Bente

Bente er studioleder i Halogen, med lang erfaring innen digitalisering i offentlig sektor og som konsulent. Hun liker kompliserte problemstillinger uten enkle svar, og har klokketro på at designverktøykassa kan brukes i alle sammenhenger – og i tett samarbeid med andre fagdisipliner.

Bente har utdanning innen religion, politikk, kommunikasjon og prosjektledelse, har jobbet som kommunikasjonsrådgiver, informasjonsarkitekt, prosjekt-, prosess og endringsleder, tjeneste- og prosessdesigner og som studioleder – med et menneskesentrisk utgangspunkt og verktøykassa fra designfaget.

Flere lignende foredrag