Fagprat med fine folk

inviterte bransjetopper

Vi står i en tid hvor endringer kommer på løpende bånd. Ny teknologi, nye metoder og endrede rammebetingelser er hverdagen vår.  Hva betyr det egentlig? Må vi som bransje tenke nytt?

Vi har invitert fire bransjetopper som skal diskutere dette og mye, mye mer.

Sal 1

Mandag

Marius Eriksen, Lillian Olsen, Beth Stensen, Eirik Norman Hansen

Om inviterte bransjetopper

Vi har invitert er Marius Eriksen fra POL, Lillian Olsen fra Halogen, Beth Stensen fra Posten og Eirik Norman Hansen.

Flere lignende foredrag