Workshopoversikt

Workshop Sal/rom
Skriv bedre for en bedre brukeropplevelse TBA
Foredrags-bootcamp TBA
Design Thinking for innovasjon og tjenestedesignprosesser TBA
Fra lineær til sirkulær design – lær å designe attraktive tjenester som tar vare på ressursene (fulltegnet) TBA
Introduksjon til Figma (fulltegnet) TBA
Design dine egne ikoner, vær så snill! TBA
Relasjonsbasert ledelse: Kjenn deg selv som leder TBA
Dramatiske prototyper TBA
Fra dårlig kommunikasjon til tillit og skaperglede TBA
Lær å designe fremtidscenarier som strategisk verktøy TBA
Få fart og flyt i produktteamet TBA

: