Program 2023

Tid Hovedsal Grønne sal Parksalen (i den nye delen)
09:00 Registreringen åpner
10:10 Åpning av konferansen med åpningsforedrag av Eirik Norman Hansen
10:55 Kaffepause
11:15
Hovedsal
Manipulerende design
Finn Myrstad
12:00 Lunsj
13:00 Workshops, se oversikt >>
15:00 Kaffepause/frukt (Workshoplederne styrer pausene litt slik det passer dem, men klokka 15 settes det ut litt å bite i)
16:00 Workshopslutt - Kaffepause - forflytting til konferansesaler
16:20
Hovedsal
Ikke design for eliten!
Petter Solberg
Grønne sal
A look into the future of design with people and Ai
Robin Klein Schiphorst
Parksalen (i den nye delen)
Datadrevet innholdsutvikling: Hvordan vi jobber for å transformere uforståelig tekst til en nettside brukerne liker
Julie Utler Gjengedal Grethe Elvebo
Hovedsal
OKR for smarte team
Karl Philip Lund
Grønne sal
UX i AI
Ronny Ellefsen
Parksalen (i den nye delen)
«Hva har du egentlig gjort i dag?»
Siri Høstmælingen
17:00 Pause
17:20
Hovedsal
Det er klart vi må snakke om det!
Marius Eriksen
18:00 Slutt for det faglige programmet
19:30 Aperitif
20:00 Festmiddag
Tid Hovedsal Grønne sal Parksalen (i den nye delen)
09:00
Hovedsal
25 år i bransjen – 5 erfaringer fra de første 5 årene som fortsatt gjelder
Ram Yoga
09:40 Kaffepause - flytt til paralellsesjoner
10:00
Hovedsal
Kan en brukerreise hjelpe oss å forsvare Norge?
Tor Magne Howlid Mari Heibø-Bagheri
Grønne sal
Brukersentrert utvikling i et akuttmottak
Malin Medin Vetle Ellingsen Hauge
Parksalen (i den nye delen)
Produkt vs. design – 5 navigasjonsprinsipper for produktdesignere
Maria Skaaden
Grønne sal
Design som sorgprosess
Sinan Softic
10:45 Sporbytte / kaffepause
11:05
Hovedsal
Tekniske tips & triks – universell utforming i praksis
Kristoffer Lium
Grønne sal
Vi skal alle bli gamle – Husk å designe for eldre
Elen Haksø Signe Berg
Parksalen (i den nye delen)
Personalisering & UX i tøffe tider
Julia Paulsen
Grønne sal
Hvordan involvere interessenter i komplekse spørsmål
Ingeborg Jensen
11:50 Lunsj og siste sjanse for utsjekk
13:00
Hovedsal
En forsker og en retoriker tramper i UX-designernes bed
Andreas Birger Johansen Åsmund Husabø Eikenes
Grønne sal
Inkluderende Design – hvordan starte i en stor organisasjon?
Daniel Lange
Parksalen (i den nye delen)
Gode samtaler: Hvordan designe samtaler som betyr noe
Jose Manuel Redondo Lopera
Grønne sal
Ikke lag dritt – etisk design for en bedre verden
Daniel Jacobsen Hasan
Parksalen (i den nye delen)
7 dødssynder i digital produkt- og tenesteutvikling
Are Halland
13:45
14:05
Hovedsal
Atferdsdesign i praksis: Om det å tørre utfordre de tradisjonelle prosessene
Idun Ramstad Maria Nørregaard
Grønne sal
Et veldig, veldig enkelt foredrag om å skrive enkelt
Ida Nicoline Glosimot
Parksalen (i den nye delen)
Fra tvil til tydelig tendens i utviklingen av nytt nettsted for Gjensidige
Cecilie Smestad Tina Bjørneby
Grønne sal
Verdens beste dag
Aurora Brun Sindre Nordbø
14:50 Kaffepause
15:10
Hovedsal
Fra oppstart til konkurs: Hvordan bygge brukeropplevelser som skiller seg ut?
Marita Viken Max Berg
15:40 Avslutning og oppsummering ved Eirik Norman Hansen
16:10 Slutt
16:47 Tog til Oslo
Det tas forbehold om endringer i programmet