Program

Tid Sal 1 Sal 2 Sal 3
09:00 Registreringen åpner
10.:00 Åpning av konferansen
10:15
Sal 1
Er det sånn vi vil ha det?
Christian Brosstad
11:00 Kaffepause
11:15
Sal 1
Å skape kultur for kontinuerlig design
Martin Skarbø Sangolt
Sal 2
Bulder Bank – Hvordan vi bygger og lanserer en ny merkevare
Espen Grimmert
Sal 3
Kan AI støtte en kreativ prosess?
Klara Vatn
12:00 Lunsj
13:00 Workshops, se oversikt >>
16:00 Pause
16:15
Sal 1
6 prinsipper for atferdsendring
Anders Hakstun
Sal 2
Introduksjon til Kano-modellen
Ram Yoga
Sal 3
UX writing:
Yuval Keshtcher
17:00 Pause
17:15
Sal 1
Norges strategi for digitalisering og innovasjon
Paul Chaffey
18:00 Slutt for det faglige programmet
19:30 Aperitiff
20:00 Festmiddag
Tid Sal 1 Sal 2 Sal 3
09:00 Start
09:00
Sal 1
Med all respekt. Ish.
Eivind Lund
09:45 Pause
10:00
Sal 1
Bevegelig tjenestedesign – 1200 kvadratmeter prototyping
Beth Stensen Christine Raybo Hatledal
Sal 2
Er min mor mindre verdt enn din mor?
Siri Antonsen
Sal 3
Ikke la brukertesting ødelegge løsningen din
Anne Landro
Sal 2
Tilgjengelighet som konkurransefortrinn
Kristoffer Lium
10:45 Pause
11:00
Sal 1
Først problem – så system
Ingrid Hagelund Marte Mettenes
Sal 2
Designe sosial endring
Jonas Feiring
Sal 3
A Brief History of Computer Art
Anders Norås
Sal 2
Endringsledelse som funker
Stein Arne Nistad Jorunn Aarskog
11:45 Lunsj og siste sjanse for utsjekk
13:00
Sal 1
Hvordan bygge en kontinuerlig feedbackmaskin
Jonathan Vidmar Sigrid Grønland Hoel
Sal 2
Disrupsjon innenfra
Tone Nordbø Eivind Trædal
Sal 3
Proaktive meldinger til folket – hvordan?
Oda Sortland
Sal 2
Reisebrev fra SXSW
Ann-Kristin Hansen
13:45 Pause
14:00
Sal 1
Tjenestedesign som katalysator for endring
Ingrid Weisæth Sterud Victoria Utheim
Sal 2
Chatbot, Personlighet og UX
Tuva Lunde Smestad
Sal 3
Brukerinvolvering i smidig produktutvikling
Sara Johansson
Sal 2
Dark patterns og etisk design
Gro Mette Moen
14:45 Pause
15:00
Sal 1
Bra er ikke godt nok ..
Eirik Norman Hansen
15:50 Avslutning og takk for oss
16:00 Slutt
16:47 TOG TIL OSLO
Det tas forbehold om endringer i programmet